Preskočiť na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice

1fe9f362fb
ThumbNameSize
Thumb1812_EIA_SOH_00_obalka.pdf

332.26 KB
Thumb1812_EIA_SOH_00_zoznam-priloh.pdf

79.12 KB
Thumb1812_EIA_SOH_A_00_text.pdf

12.3 MB
Thumb1812_EIA_SOH_A_01_prehladna-situacia.pdf

11.8 MB
Thumb1812_EIA_SOH_A_02_situacia.pdf

27.75 MB
Thumb1812_EIA_SOH_A_03_vyhodnotenie-podmienok-rozsahu-hodnotenia.pdf

208.85 KB
Thumb1812_EIA_SOH_A_04_vyhodnotenie-stanovisk-k-zameru.pdf

235.82 KB
Thumb1812_EIA_SOH_A_05_prehlad-biotopov-a-zaznamenanych-druhov-flory.pdf

247.69 KB
Thumb1812_EIA_SOH_A_06_zhrnutie-vysledkov-prieskumu-fauny.pdf

203.36 KB
Thumb1812_EIA_SOH_A_07_zaznam-z-porady-so-SOP-SR.pdf

657.43 KB
Thumb1812_EIA_SOH_B_vseobecne-zrozumitelne-zaverecne-zhrnutie.pdf

951.14 KB
Thumb1812_EIA_SOH_C_Vibroakusticka-studia.pdf

20.39 MB
ThumbMapa_1_situacia.pdf

2.08 MB
ThumbMapa_2_natura.pdf

2.13 MB
ThumbMapa_3_mihula-ukrajinska.pdf

2.83 MB
ThumbMapa_4_CHVU.pdf

4.51 MB
ThumbMapa_5_netopiere.pdf

2.93 MB
ThumbMapa_6_vydra.pdf

2.98 MB
ThumbMapa_7_biotopy.pdf

2.82 MB
ThumbPrimHodnotenie_Def.pdf

2.55 MB
ThumbPrimHodnotenie_Programy-starostl.pdf

245.78 KB

21